Voor het opmaken van een boek zijn tegenwoordig veel verschillende programma’s beschikbaar. Enkele hiervan worden vermeld met de specifieke voor- of nadelen.
  • Uitgangspunt 1 is dat de gebruiker géén professioneel graficus is, maar een eindgebruiker die incidenteel of eenmalig betrokken is bij het drukklaar maken van een boek. Een korte leertijd en niet al te ingewikkelde programmastructuur is dan ook essentieel.
  • Uitgangspunt 2 bij de beoordeling is dat er gebruik gemaakt moet kunnen kan worden van een stijlfunctie om de verschillende alinea’s en kopjes systematisch van hun vormgeving te voorzien.
  • Uitgangspunt 3 is dat er een PDF-bestand gemaakt kan worden van het drukklare eindresultaat. In principe kan dit tegenwoordig met elk programma door naar een virtuele PDF-printer af te drukken.
De programma’s zijn verdeeld in 2 categorieën, namelijk tekstverwerkers waarmee óók een boek kan worden (op)gemaakt, en een categorie opmaak- of layoutprogramma’s. Deze laatste categorie is vanwege de lange leertijd vooral bedoeld voor beroepsgrafici en niet zozeer voor eindgebruikers hoewel er een enkel programma tussenzit dat ook voor leken makkelijk is aan te leren en te gebruiken.

Categorie Tekstverwerkers

Microsoft Word is een tekstverwerker waar heel veel mee kan, hoewel het geen specifiek layout-programma is. Om er een boek mee te maken is daarom wel enige oefening en gebruikerservaring nodig.
Het is geschikt voor zwart-wit drukwerk zoals boeken, en met enige beperking kunnen er ook fullcolour foto’s mee op de pagina’s worden geplaatst. Het programma herkent geen CMYK-kleuren, het zet zelfs alles om naar RGB. Hoewel RGB kleuren niet drukbaar zijn, is dit in de studio met enige trucs meestal wel op te lossen. Bent u van plan uw boek op te maken in Word, dan is het raadzaam onze workshop te volgen.

LaTeX
is geschikt voor het maken van boeken met veel formule’s. Het heeft echter wel een lange leertijd voordat iemand er goed mee om kan gaan. Bij het uiteindelijk omzetten naar een pdf -bestand dient u rekening te houden met bepaalde eigenschappen van LaTeX.

Categorie Opmaakprogramma’s

Indesign is een zeer geschikt programma om een boek mee op te maken. Dit programmas wordt vooral door grafici gebruikt omdat het in het gebruik zeer complex is en daardoor een lange leertijd nodig heeft voordat je er goed mee kunt werken.

Quark Xpress is ook geschikt, echter onze studio ondersteunt dit programma niet meer. Bestanden dienen dus drukklaar als pdf te worden aangeleverd.