Omslag en uitnodigingskaartjes

De bestanden van omslag, binnenwerk en eventuele kaartjes dienen tegelijkertijd te worden aangeleverd. Ontbreekt er een van de bestanden dan kan er niet met de productie van boek worden aangevangen.

Bij een dissertatie gedrukt in vellenoffset worden er vaak 1 of 2 kaartjes gratis meegedrukt met het omslag. De bestanden van deze kaartjes dienen dan ook gelijktijdig met het omslag te worden aangeleverd. Later naleveren is dan doorgaans ook niet mogelijk omdat het omslag dan niet kan worden gedrukt.

Bij een digitaal gedrukt boek is er op het omslagkarton geen ruimte om kaartjes mee te drukken. Zijn er kaartjes nodig dan worden deze digitaal gedrukt waardoor de leverdatum circa 1 week is. Indien u dus het kaartje minimaal 1 week voor de overeengekomen afleverdatum bij ons aanlevert zorgen wij ervoor dat deze op tijd klaar is.

Stellingenblad

Het stellingenblad wordt geprint waardoor de productietijd hiervan veel korter is dan die van het boek, namelijk ca 1 week. Indien u dus het stellingenblad minimaal anderhalve week voor de afgesproken afleverdatum bij ons aanlevert zorgen wij ervoor dat deze op tijd klaar is.

U kunt deze zowel als wordfile en als pdf bij ons aanleveren. Pdf betekend echter doorgaans voor ons minder werk, dus goedkoper voor u.
Let in dat geval bij het aanleveren op de volgende zaken:

  • het formaat zet u op 16 bij 23,5 cm, zodat het als een mooi inlegvel in het boekje past
  • volgens het promotieregelement van de Universiteit Maastricht mag u minimaal 8, maximaal 11 stellingen hebben. Vier stellingen dienen betrekking te hebben op het onderwerp van het proefschrift. Vier stellingen dienen betrekking te hebben op het vakgebied van de promovendus met uitzondering van het onderwerp van het proefschrift. De eventuele overige stellingen hoeven geen betrekking te hebben op het onderwerp van het proefschrift dan wel op het vakgebied van de promovendus. De promotor dient in te stemmen met de stellingen. Zie ook www. promotiewijzer.nl.
  • Het is gebruikelijk de stellingen die over het proefschrift gaan, af te sluiten met (dit proefschrift) of (this thesis).
  • het is aan te raden uw naam, de titel van het proefschrift en de datum van de promotie te vermelden.