*** see a short version of this text in english ***
Om ervoor te zorgen dat er voldoende boeken bij u afgeleverd kunnen worden, worden er altijd meer vellen/omslagen gedrukt dan besteld. Bij een oplage van 350 boeken worden bijvoorbeeld 450 vellen/omslagen gedrukt om de verschillende machines van de produktielijn in te kunnen stellen. Bij het vouwen, vergaren, naaien, inhangen, snijden ed levert dit elke keer een aantal exemplaren verlies op voordat de machine optimaal is ingesteld.
Meestal zijn er aan het eind van het productieproces enkele van deze extra exemplaren over. Het kan echter ook voorkomen dat er meer inloopexemplaren zijn gebruikt dan vooraf gepland, waardoor er (incidenteel) minder boeken kunnen worden afgeleverd dan besteld.

Deze mogelijke afwijking tov het bestelde aantal wordt verrekend op de factuur.
Zijn er dus enkele exemplaren meer dan worden deze niet vernietigd, maar tegen een vaste prijs meegeleverd. Zouden er bijvoorbeeld 7 exemplaren te weinig worden afgeleverd dan worden deze uiteraard niet bijgedrukt (d.i. financieel technisch onmogelijk), maar worden deze op de rekening in mindering gebracht.

De letterlijke tekst over het onderwerp “meer-, minderlevering” zoals deze voorkomt in de leveringsvoorwaarden van de grafische industrie is als volgt:

Leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie gedeponeerd op 3 juni 1992 onder nr. 158/92 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Auteursrecht berust bij het KVGO.

Artikel 13: Afwijkingen
Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

oplage tot 20.000 eenheden: 10%

oplage van 20.000 en meer: 5%
Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

bieb klok2 vergadering

English summary

The final invoice may differ from your confirmation in only one line.
The difference in number of books between your order and our production will be charged to you at € 1,13 for each copy to a maximum of 10% of the order amount.

This means, if you order 200 copies, and we would deliver for example 215 copies (15 more), we charge you for 215-200 = 15 x € 1,13 = € 16.95 extra. (You will find the price per copy on your invoice)
If we deliver 225 copies (25 = more than 10%) we will only charge you for 20 copies, so you will get 5 copies for free.
If we deliver 192 copies (8 less) we substract 8 x € 1,13 = € 9.04 of the invoice amount. All amounts excl. 6% vat.