Paginacijfers kunnen naar wens in de onder of bovenmarge staan.
Bij voorkeur aan de buitenzijde van de pagina dat wil zeggen links op een linkerpagina en rechts op een rechterpagina. Bij het doorbladeren van het boek is het paginacijfer dan namelijk makkelijk aan de buitenrand zichtbaar.
Veelvuldig zien we dat eenzelfde fout wordt gemaakt. Namelijk dat op de eerste pagina van een hoofdstuk waarop o.a. de hoofdstuktitel staat, het paginacijfer om esthetische redenen wordt weggelaten. Dit niet vermelde paginacijfer wordt dan wel weer in de inhoudsopgave opgenomen, hetgeen natuurlijk verwonderlijk is. De lezer mag blijkbaar zelf uitzoeken waar die pagina zich bevindt door vooruit en achteruit te bladeren
In een commercieel uitgegeven boek zult u dit dan ook nooit aantreffen.

TIP 1. Op alle pagina’s met tekst waarnaar kan worden verwezen en zeker de pagina’s waar vanuit de inhoudsopgave en/of index¬† naar wordt verwezen, dient een paginacijfer te staan.

TIP 2. Op alle blanco pagina’s (veelal links) mag het paginacijfer worden weggelaten. Hier wordt namelijk nooit naar verwezen.

TIP 3. Confoermeer je met de proffesionals.