Waar moet ik lege pagina’s invoegen in mijn boek?
Vaak is het zo dat bij een boek elk hoofdstuk op een rechterpagina begint, zo ook de titelpagina, de inhoudsopgave enz.

  • Eindigt het voorafgaande hoofdstuk op een linkerpagina dan start het nieuwe hoofdstuk op de eerstvolgende rechterpagina.
  • Eindigt het voorafgaande hoofdstuk daarentegen op een rechterpagina, dan wordt er één lege pagina ingevoegd (een linker…) zodat het hoofdstuk op de eerstvolgende rechterpagina kan starten.

Een linkerpagina kan dus af en toe leeg zijn, meestal dan ook zonder paginacijfer. Een rechterpagina behoort per definitie nooit leeg te zijn.

Het is ongebruikelijk (niet verboden) om 2 lege pagina’s waarbij dus de voor èn achterzijde leeg zijn, direct achter elkaar in te voegen.