Een boek drukklaar aanleveren als digitaal bestand houdt in: een pdf-bestand van binnenwerk, omslag en uitnodigingskaartjes. In een goede pdf ligt de lay-out vast op een manier die onafhankelijk is van de computer waarop deze wordt geopend.

Om hiervoor te zorgen voldoet de pdf ondermeer aan de volgende eisen:

  • Alle fonts die in het document voorkomen zijn in de pdf ingesloten (all fonts are embedded);
  • De lijndiktes van figuren ed zijn minimaal 0,10 punten dik. Dunnere lijnen vallen in druk namelijk weg;
  • De resolutie van foto’s zijn minimaal 250 dpi, de resolutie van zwartwit illustraties minimaal 600 dpi;
  • Er komen geen grijstinten in voor lichter dan 10% omdat deze in druk wegvallen;
  • Alle pagina’s binnen het pdf-bestand hebben eenzelfde formaat.
  • De inktdekking is niet hoger dan 300% (dit kan bijvoorbeeld voorkomen als zwart wordt opgebouwd uit 4 kleuren)
  • Bekijk uw ontwerp altijd als ‘overdrukvoorbeeld’, anders kunt u na het drukken voor verrassingen komen te staan. Deze optie moet u aanvinken onder geavanceerd – afdrukproductie (in acrobat 8).

Wanneer er niet voldaan is aan één of meerdere van bovenstaande voorwaarden wordt de pdf niet drukklaar beschouwd en dient het probleem eerst te worden opgelost voordat met de productie kan worden verder gegaan. Dit kan soms zijn door de aanlevering van een nieuwe pdf óf door de aangeleverde pdf in onze studio te bewerken met speciaal hiervoor ontwikkelde software.

Let op: Door de aanlevering van een niet drukklare pdf ontstaan vrijwel altijd extra kosten die bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Let op: Voorkom extra kosten door vooraf een testbestand van uw productie aan te leveren.