Dit zijn alle drie termen waarmee de verschillende manieren van afwerking van een boek worden aangegeven. Bij een garenloos gebrocheerd boek wordt de rug na het drukken en vouwen van de katernen ingefreesd waarna lijm de functie van het garen overneemt. Door het ontbreken van garen is een garenloos boek per definitie kwetsbaarder dan een…

De pagina’s van een boek worden bij vellenoffset niet apart gedrukt (dwz pagina voor pagina), maar in grote (vouw-)vellen van 16 of 32 pagina’s. Elk zijde van zo’n vel bestaat dan uit 8 of 16 pagina’s. Is het vel eenmaal gevouwen dan noemt men dit een katern. Standaard worden de meeste boeken tegenwoordig gedrukt en afgewerkt aan…

Papiersoorten binnenwerk Voor het binnenwerk zijn vele papiersoorten mogelijk, enkele papiersoorten zijn gestandaardiseerd, namelijk: houtvrije offset (HVO), gestreken papier (MachineCoated) en houtvrij roman.  Machinecoated papier heeft een heel glad oppervlak waardoor foto’s zeer scherp afgebeeld kunnen worden en een gedetailleerde reproductie hierdoor mogelijk wordt. Houtvrije offset is voelbaar ruwer en dikker dan MC papier. Nadeel van…

Veelal worden boeken gedrukt in traditionele vellenoffset. Dat wil zeggen grote vellen papier worden op een drukpers door middel van een drukplaat van inkt voorzien. Na droging van de inkt is de pagina gereed. Deze techniek maakt gebruik van drukplaten waardoor de minimale oplage bij ca. 150 exemplaren begint. Het bedrukken van vellen papier met…

Er zijn meerdere argumenten waar de keuze van de papiersoort van afhangt. Als u een afspraak maakt, nemen wij uitgebreid de tijd deze mogelijkheden met u door te spreken. Zaken waarmee u rekening moet houden zijn: Uiteraard persoonlijke smaak. De ene persoon houdt wel of niet van wit of getint, ruw of glad papier. Wordt…

Veelvuldig krijgt Datawyse de vraag voorgelegd hoe milieuvriendelijk het papier is dat door Datawyse wordt toegepast voor boekproducties. Papier dat door Datawyse wordt toegepast voldoet aan alle milieueisen die er tegenwoordig aan papier gesteld worden, dat wil zeggen voldoet minimaal ECF (elementary chlorine free) certificaat. Zeven vragen en antwoorden over de milieuaspecten van hedendaagse papierproductie…