Wij controleren een PDF altijd op een aantal vaste punten. Hieronder vind u enkele fouten die wij regelmatig tegenkomen.

A. PDF / techniek

 1. Eén of meerdere lettertypen zijn niet in het pdf-bestand ingesloten.
  Oorzaak 1: Er zijn foutieve instellingen gebruikt bij het genereren van de pdf.
  Oorzaak 2: Er ontbreken fonts op de pc die in het MSWord document gebruikt.
 2. Speciale tekens (zoals alpha, beta of mu) zijn weggevallen en/of worden verkeerd weergegeven.
  Dit wordt meestal veroorzaakt doordat een font niet is ingesloten.
 3. De kop-/voetteksten/paginacijfers staan niet overal op dezelfde positie.
  In Word kan men door te dubbelklikken op het pagina cijfer, de exacte positie bepalen.
 4. Er is een te lichte tint grijs in combinatie met te kleine tekst gebruikt. In druk vallen deze letters daardoor vermoedelijk weg.
  Voor teksten kunt u beter geen grijstinten gebruiken die lichter zijn dan 25% zwart, dus RGB waarde niet boven de 216 instellen. (255 = wit, 0 = zwart.)
  Hou er bovendien rekening mee, dat een afdruk op de laserprinter altijd veel zwarter toont dan een gedrukt boek.
 5. Eén of meerdere foto’s en/of illustraties voldoen qua resolutie niet aan de minimaal vereiste kwaliteit om scherp te kunnen drukken (foto’s 300 dpi en lijntekeningen 600 dpi).
 6. De kleurenafbeelding(en) hebben een foutief kleursysteem (RGB) dat niet voor druk geschikt is.
  Deze afbeeldingen worden door ons omgezet naar CMYK, maar een kleine verandering in de kleur is hierbij onvermijdelijk.
 7. In een of meerdere grafieken komen te dunne lijnen voor die in druk vermoedelijk weg zullen vallen. Deze lijnen worden door ons opgewaardeerd naar de minimaal drukbare lijndikte van 0,12 pt.
  Ervaring heeft geleerd dat dit veelvuldig voorkomt bij grafieken die in Excel gemaakt zijn met de functie “Hairline”. Deze hairline is véél te dun gedefinieerd (bug) door Microsoft. Alternatieve oplossing: de “hairline” functie in Word en Excel niet gebruiken maar een absolute dikte aangeven van minimaal 0,25 punt.
 8. In tabellen of figuren komen te lichte grijstinten voor die in druk vermoedelijk weg zullen vallen.
  Minimale grijstint bij grote vlakken is 10% grijs, RGB maximaal op 240 zetten. Bij kleine vlakjes (grafieklegende bjvoorbeeld) ca. 30% willen ze in druk zichtbaar blijven.
  Het verschil tussen twee grijstinten voor vlakken dient minimaal 15% te zijn om in druk een optisch verschil te kunnen waarnemen. (RGB: 45 punten, dus bijv. 171 en 216).
  Bij kleine vlakken (bijvoorbeeld een grafieklegende) is een minimaal verschil van zelfs 30% vereist om een zichtbaar verschil te tonen.
 9. De ondermarge is proportioneel niet in verhouding met de linker/rechtermarge. Oorzaak is dat het document vermoedelijk op het Amerikaanse “Letter”-formaat is opgemaakt in plaats van het in Europa gebruikelijke A4-formaat. 80% van het A4 formaat komt vrijwel overeen met het boekformaat van 16,5 x 24 cm.\
 10. Pagina’s staan gekanteld in de pdf, meestal voor het aanbrengen van een landscape tabel.

B. Vormgeving / lay-out

 1. De lettergrootte van het gekozen/gebruikte lettertype is vrij klein.
 2. De paginanummering loopt niet goed door. Dit kan gebeuren door gebruikmaking van secties. Wilt u secties liever voorkomen, maar toch wisselende kopteksten.
 3. De paginacijfers staan op een minder gebruikelijke positie afgebeeld.
  Als regel geldt dat paginacijfers aan de buitenzijde van een boek worden geplaatst,dus links op een linkerpagina en rechts op een rechterpagina. Alternatief is een gecentreerd paginacijfer.
 4. Het huidig paginabeeld is erg onrustig door gebruik van de vrije regelval (links uitlijnen ipv uitvullen) in combinatie met het niet afbreken van woorden.
  Gebruikelijk is om in boeken gebruik te maken van de uitvulfunctie voor de lopende tekst in combinatie met het afbreken van woorden.
 5. De onder-/bovenmarges zijn ongebruikelijk klein/groot in verhouding tot de linker-/rechtermarge.
 6. De linker-/rechtermarges zijn ongebruikelijk klein/groot in verhouding met de onder-/bovenmarge.
 7. De marges zijn niet overal consistent, op enkele pagina’s wijken deze af van de rest.
 8. Er is geen consistent gebruik in de plaatsing van hoofdstuktitels op een pagina.
 9. Er ontbreken lege pagina’s op plekken waar dit wel gebruikelijk is.
  Als een hoofdstuk op een rechterpagina eindigt en het nieuwe hoofdstuk start op een rechterpagina is het gebruikelijk om èèn lege (linker-)pagina tussenin te voegen.
  Eindigt een hoofdstuk daarentegen op een linkerpagina dan begint het nieuwe hoofdstuk gewoon op de eerstvolgende rechterpagina.
 10. Er zijn lege pagina’s op ongebruikelijke plekken ingevoegd, bijv. twee lege pagina’s achter elkaar.

C. Inhoud / redactionele opmerkingen

 1. Zijn de titelpagina (3) en promotorpagina (4) goedgekeurd cq vrijgegeven voor vermenigvuldiging door het rectoraat?
  Zie het promotiereglement en/of het rectoraat.
 2. Hoewel niet verplicht, ontbreekt de “franse” titelpagina.
  Dit is een extra pagina vòòr de echte titelpagina, waarop alleen de boektitel wordt vermeld. Dit is dus de eerste pagina van het boek wanneer u het openslaat.
 3. Hoewel niet verplicht, ontbreekt een ISBnummer.
  U maakt gebruik van een UPM registratie. Houdt u er rekening mee dat onderaan op de titel-pagina het UPM logo nog bijgeplaatst zal worden.
 4. Hoewel niet verplicht, ontbreekt de copyrightvermelding. Voorbeeld:
  © copyright auteursnaam, plaatsnaam jaartal