Het stellingenblad wordt (gratis) geprint waardoor de productietijd hiervan veel korter is dan die van het boek, namelijk ca 1 week. Indien u dus het stellingenblad ongeveer anderhalve week voor de afgesproken afleverdatum bij ons aanlevert, zorgen wij ervoor dat deze gelijk met de aflevering van uw boeken klaar is.

U kunt deze zowel als wordfile en als pdf bij ons aanleveren. Pdf betekend echter doorgaans voor ons minder werk, dus goedkoper voor u.
Let in dat geval bij het aanleveren op de volgende zaken:

  • het formaat zet u op 16 bij 23,5 cm, zodat het als een mooi inlegvel in het boekje past
  • volgens het promotieregelement van de Universiteit Maastricht mag u minimaal 8, maximaal 11 stellingen hebben. Vier stellingen dienen betrekking te hebben op het onderwerp van het proefschrift. Vier stellingen dienen betrekking te hebben op het vakgebied van de promovendus met uitzondering van het onderwerp van het proefschrift. De eventuele overige stellingen hoeven geen betrekking te hebben op het onderwerp van het proefschrift dan wel op het vakgebied van de promovendus. De promotor dient in te stemmen met de stellingen. Zie ook www. promotiewijzer.nl.
  • Het is gebruikelijk de stellingen die over het proefschrift gaan, af te sluiten met (dit proefschrift) of (this thesis).
  • het is aan te raden uw naam, de titel van het proefschrift en de datum van de promotie te vermelden

Heeft u erg veel tekst voor uw stellingen, dan kunt u nog de volgende mogenlijkheden overwegen;

  • Dubbelzijdig geprint op een enkel blad van 16 bij 23,5 cm, dus ongevouwen (gratis)
  • Dubbelzijdig geprint op A4, en vervolgens dient u deze zelf te vouwen naar A5 formaat. (gratis)
  • Dubbelzijdig geprint op een blad van 31 bij 23 cm, door ons gevouwen naar 15,5cm. (hieraan zijn kosten verbonden, afhankelijk van de oplage. Mocht u ge├»nteresseerd zijn in deze optie neem dan contact op)

Stellingen_VOORBEELD