Ja, dit is mogelijk.
Om een foto (of grijsvlak) over de gehele pagina gedrukt te krijgen dient er aflopend gedrukt te worden. Dit wil zeggen dat de illustratie (of grijsvlak) bij het drukken doorloopt over de rand van de boekpagina. Na het drukken wordt de pagina op maat gesneden, door in het vlees van de foto (grijsvlak) te snijden.
Om dit kunnen doen zijn er twee zaken belangrijk.
  • Het papierformaat waarop gedrukt wordt moet groot genoeg zijn voor deze afloop. Bij de meeste boekformaten is dit het geval, maar niet altijd. Bij het meest gebruikte boekformaat van 16,5 x 24 cm is aflopend drukken van het binnenwerk geen probleem.
    Aflopend drukken van het omslag is nooit een probleem.
  • De afbeelding of kleurvlak dient minimaal 2 tot 3 mm over de paginarand heen te lopen. Dit wordt de afsnee genoemd.
    Voor een linkerpagina is dat aan de linker, boven- en onderkant.
    Voor een rechterpagina dient er een afloop aan de rechter, boven- en onderkant te zijn.
Probleem bij het aflopend maken van een illustratie is dat dit onmogelijk is bij programma’s als MSWord en WordPerfect. Bij deze programma’s dien je altijd binnen de paginarand te blijven met je informatie.
Met een omweg is dit achteraf toch te realiseren hoewel dit wel wat studiotijd vraagt. In de drukklare pdf die uiteindelijk wordt ingeleverd is het voor onze studio namelijk mogelijk om deze afloop alsnog toe te voegen.
Gaat het om een enkele pagina dan is de extra studiotijd zeer beperkt (= kosten). Gaat het daarentegen om een aflopend balkje dat op elke pagina terug komt, dan kan hiermee wel enige tijd gemoeid zijn om handmatig op elke pagina dit blokje te vergroten.

Tip. Indien er gebruik wordt gemaakt van aflopende illustraties of vlakken informeer vooraf hoe hiermee om te gaan.