Om kleurenfoto’s correct te kunnen drukken wordt er op de drukpers gebruik gemaakt van 4 kleuren inkten namelijk cyaan, magenta, yellow en zwart (CMYK). Het meest gebruikte kleursysteem bij kleurenfoto’s is echter rood, groen en blauw (RGB). Ergens in het productieproces dienen kleurenfoto’s dus te worden omgezet van RGB naar CMYK.
Bijkomend probleem is dat de kleurruimte van CMYK kleiner is dan van RGB. Dit houdt in dat er bij de omzetting van RGB naar CMYK, hoe goed deze omzetting ook wordt uitgevoerd, een kleurverschuiving kan optreden.
RGB versus CMYK
Een derde punt van aandacht is dat MSWord een kantoorapplicatie is, gebaseerd op een RGB workflow, en niet is ontwikkeld voor het vervaardigen van drukwerk.
Toch kunt u kleurenpagina’s aanleveren die met MSWord zijn gemaakt en wel op de volgende wijze:
U maakt de pdf op de eerder beschreven wijze bijvoorbeeld met behulp van PrimoPdf.
Behalve deze pdf levert u òòk de originele bestanden van de kleurenfoto’s separaat mee.
Om discussie’s over kleur te voorkomen dient er van elke pagina of kleurenfoto een gekalibreerde printout te worden meegeleverd. Mocht u niet in staat zijn om deze kleurenprints mee te leveren, dan worden deze prints in onze studio vervaardigd (= extra kosten) en ter accordering aan u voorgelegd.
De separaat meegeleverde bestanden van uw kleurenfoto’s worden gebruikt om, wanneer nodig, de kleurenfoto’s in de pdf te vervangen.
Wanneer hiervan sprake is wordt u op voorhand geïnformeerd in verband met de extra kosten die hierdoor ontstaan.