Invoegen van figuren in de tekst kan het beste gedaan worden met gebruik van tabellen. Door in de tekst een tabel in te voegen en daarin de figuur en de legende te plaatsen hou je de beste controle over de figuur en plaatsing.

tabel_invoegen_kolom_rij Stap 1.Zet de cursor op de plek waar je figuur wil invoegen.

Voeg via Tabel -> Invoegen -> Tabel een tabel in van 1 kolom en 2 rijen.

plaats_figuur Stap 2.Ga met de cursor in de bovenste rij staan en voeg via:

Invoegen -> Afbeelding -> Uit bestand… de gewenste figuur in.

Wanneer je de figuur uit een andere programma wilt plakken kies dan voor Plakken Speciaal -> Windows Enhanced Metafile.
De afbeelding past zich automatisch aan aan de marges van je pagina.

afb_opmaken_indeling Stap 3.Door te dubbelklikken opd e afbeelding komt je in het menu “Afbeelding opmaken” . Hierin kun je eventueel aanpassingen maken aan de layout van de afbeelding.

In het tabblad “Indeling” moet de Stijl staan volgens het voorbeeld hiernaast.

In het tablad “Grootte” en “Afbeelding” kan het formaat worden aangepast en de afbeelding worden bijgesneden.

tbl_eigensch240px Stap 4.Klik in het vierkantje linksboven van de tabel om de hele tabel te selecteren.
Kies via de rechtermuisknop het menu “tabeleigenschappen
tbl_eigensch_randen01 Stap 5.Via de knop “Randen en arcering…” kan vervolgens de tabellijn worden uitgezet
resultaat Stap 6.Het resultaat is hiernaast te zien. De afbeelding en de bijbehorende legende staan netjes bij elkaar en kunnen als een geheel worden verplaatst.