Overzicht van veel gebruikte basisinstellingen van boek opmaak in MSWord

marges Via Bestand > Pagina-instelling [File > Page Setup] kunt je het gewenste paginaformaat en de marges opgeven.

Meestal kiezen we voor een dissertatie voor een marge van 2,25 cm (link/rechts/boven/onder).

papierformaat Op het tabblad Papier geeft u het formaat op.

Het gebruikelijke paginaformaat is 170 x 240 (of 170 x 240 mm).

Bij het laatste tabblad “Indeling” geeft u de indeling aan:

De layout links/rechts moet verschillend zijn, en de voetmarge kunt u laten staan op 1,25 of iets minder (bijvoorbeeld 1 cm).

Gebruik bij voorkeur geen sectie-eindes!