Hoewel de meeste boeken bij Datawyse drukklaar worden aangeleverd, is het zeker wel mogelijk om de drukwerkvoorbereiding door de studiomedewerkers van Datawyse te laten uitvoeren. Dit laatste bespaart de opdrachtgever natuurlijk veel tijd omdat de eigen activiteiten zich dan beperken tot de controle van hetgeen voor u wordt vormgegeven. Het spreekt voor zich dat de vormgeving in nauw overleg met de opdrachtgever wordt uitgevoerd.
Bij een drukklare aanlevering verzorgtĀ de opdrachtgever zelf alle drukwerkvoorbereidende werkzaamheden en levert dan uiteindelijk een pdf-file bij Datawyse aan. Hoe u zelf deze werkzaamheden het best kunt uitvoeren kunt u uitgebreid nalezen in de sectie ‘zelf uw boek opmaken’.
Ook bij drukklare aanlevering voeren wij altijd de nodige controles uit. Wij gaan dus niet klakkeloos drukken. Dat is het voordeel van de persoonlijke aandacht van Datawyse.